Årsmöte lördag 7/4 kl 14.00

    2018-02-06
Årets viktigaste möte hålls på våren en gång per år. På årsmötet röstas det för eller emot motioner, verksamhetsberättelsen för föregående år gås igenom och verksamhetsplan för kommande år presenteras och styrelsen väljs.
Läs mer här