Här presenterar vi sånt som kommer att hända utöver ordinarie schema... håll tillgodo!

After School 2018

Studier har visat att hälften av alla barn och ungdomar som idrottar slutar med sin idrott i åldrarna 13–16 år. De slutar bland annat på grund av tidsbrist och intresse. Av denna anledning vill vi på Friskis&Svettis Mark bjuda in ungdomar för att testa på ett blandat utbud av den träning vår förening erbjuder. 

Friskis&Svettis står för lustfylld träning där inte bara den fysiska ansträngningen står i fokus utan också mötet. Mötet med ledarna, med andra motionärer och med föreningen. Träningen ska vara fri från krav och det ska finnas något för alla. Här tränar vi utan pekpinnar och vi strävar efter att varje pass ska bli en upplevelse, både för kroppen och för själen.

Vår tanke är att ungdomar ska få pröva på träning i ett forum som de kanske annars inte hade mött. Vi vill att de ska få möjlighet till att uppleva rörelseglädje, ta plats och bli sedda.

Under fem fredagar från 26 januari till 23 mars kommer vi på Friskis&Svettis Mark erbjuda pass för skolungdomar i åldrarna 13–16 år. Vi kommer vid varje tillfälle att erbjuda minst ett pass. Dessutom kommer det att finnas en gyminstruktör på plats i gymmet för att guida dem som istället vill gymma. Vi från Friskis kommer att finnas på plats från klockan 16:00 till 18:00, passen startar klockan 16:30.

Ingen föranmälan behövs, kom som du är och ett glatt humör!
Alla pass är GRATIS
och vi bjuder på tilltugg. Se till att vara ombytt/byta om på plats och ha inneskor.

Som ytterligare motivation kommer vi även att hålla en tävling, för vad är en aktivitet utan extra utmaning? Är du med på minst tre av fem fredagar är du med i utlottningen av flera priser, bland annat tre stycken 3–månadskort hos oss*, träningshanddukar i microfiber från Franzéns Textil och ett presentkort från TeamSportia. 

Vi som håller i det kan du lättast nå via traning@mark.friskissvettis.se.

Projektansvariga:
Lotta Sjöström
Cecilia Johnsson
Evelina Graae

*När du aktiverar ditt kort tillkommer en medlemsavgift på 120kr/kalenderår. 

Årsmöte 7/4!

Du som medlem kan vara med och påverka din förening - det här är ett bra tillfälle.

Välkommen till årsmöte lördag 7/4 klockan 14.00 i entrén på Friskis&Svettis. Motioner skall lämnas senast 10/3 till styrelsen@mark.friskissvettis.se

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Varje medlem som har betalat medlemsavgiften för samma år har rösträtt. På årsmötet behandlas bland annat styrelsens förslag och medlemmarnas motioner samt bokslut för det senaste året och budgeten för det nya verksamhetsåret. Årsmötet väljer också ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning.

Att skriva en motion
En motion bör handla om föreningens inriktning, strategi eller andra principiella frågor. Så här skriver du en motion: Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om. Observera att om du har flera ämnen skriv flera motioner. Beskriv nuläget med problemet eller behovet. Ange ditt förslag till lösning och de argument du har. Avsluta med din och eventuella medmotionärers underskrifter, datera och ange medlemsnummer (finns på träningskortet). Lämna in motionen till styrelsen@mark.friskissvettis.se 

Sista dag för inlämning är den 10e mars 2018

aschool pdf-2