Vår dopingpolicy

IF Friskis&Svettis är en idrottsförening som är ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). Det innebär att du som medlem i Friskis&Svettis även blir medlem i RF. Riksidrottsförbundet liksom Friskis&Svettis tar avstånd från alla former av doping. Den som gör sig skyldig till doping riskerar att bli avstängd från all idrottslig verksamhet i två år.

 

Hos IF Friskis&Svettis tränar människor av olika skäl. Det kan vara för att rehabilitera sig efter en skada, stärka vissa muskler för att undvika belastningsskador eller för att få en starkare och snyggare kropp. Vi välkomnar alla, oavsett vilket motiv man har att träna, däremot säger vi nej till den som vill använda sig av otillåtna dopingpreparat.

Våren 2016 startades "Samverkan för en dopingfri miljö" i Marks Kommun och tillsammans med Corpus, Exercise, iForm, Hälsohuset, Motionsfabriken, 4shape, Marks Tyngdlyftningsklubb och Fritsla Gym & Motion har vi ett träningsavtal som alla våra medlemmar skriver på. Läs Avtalet här.

Här är skälen till varför vi är emot alla former av doping:

  • Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen.
  • Det är olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till två års fängelse.

Skulle någon bli ertappad hos oss skulle det, förutom straff enligt svensk lag, innebära att personen blir avstängd från träning hos samtliga involverade träningsanläggningar i två år. Ser eller hör du något som liknar användning eller distribution av doping-preparat på vår anläggning, vänligen ta kontakt med verksamhetsansvarig AnnaKarin Svensson.

Tomte