Organisation

Friskis&Svettis föreningar

Friskis&Svettis är en organisation som består av 156 ideella idrottsföreningar. En förutsättning för att vara en Friskis&Svettis-förening är ett medlemskap i Friskis&Svettis Riks, föreningarnas förening, och anslutning till Riksidrottsförbundet via ett specialidrottsförbund.

Varje medlemsförening har ett antal rättigheter och ett antal skyldigheter. Detta regleras i våra gemensamma styrdokument som är:

Varje förening ansvarar för sin ekonomi. Verksamheten finansieras av medlems- och träningsavgifter. Eventuellt överskott går alltid tillbaka till verksamheten. Liksom alla idrottsföreningar har varje förening möjlighet att t ex erhålla lokalt aktivitetsstöd för sin ungdomsverksamhet.

Varje förening ansvarar för sina medlemmar och funktionärer. Det ideella engagemanget är Friskis&Svettis-rörelsens främsta framgångsfaktor.

Träningsutbudet varierar i föreningarna efter föreningens olika förutsättningar. Gemensamt är dock att alla ledare och instruktörer är utbildade och diplomerade/licensierade via Friskis&Svettis Riks. Utbildningarna är grunden för att hålla värderingar och kultur levande.

En förutsättning för att medlemsdemokratin ska fungera är att alla medlemmar har möjlighet att påverka verksamheten och utvecklingen i sin förening. Varje år inbjuds alla medlemmar i Friskis&Svettis till årsmöte av sin förening. På varje årsmöte utses den styrelse som medlemmarna vill ska leda föreningens arbete under verksamhetsåret.

Friskis&Svettis Riks, föreningarnas förening

Den enskilda föreningen är medlemmarnas förening och Friskis&Svettis Riks är föreningarnas förening. Ändamålet med föreningarnas förening är att främja rörelsens och medlemsföreningarnas gemensamma intressen samt att förvalta Friskis&Svettis idé och kvalitet.

Utvecklingen av träningsformerna, utbildningen och kommunikationen runt dessa är Friskis&Svettis Riks största och viktigaste verksamhetsområden. För att underlätta träningsutveckling, planering och genomförande av verksamheter ska Friskis&Svettis Riks bedriva träningsutveckling, samla ihop föreningarnas erfarenheter och sprida dem. Dialogen mellan Friskis&Svettis Riks och medlemsföreningarna är grundläggande för att folkrörelsen utvecklas.

En annan mycket viktig del i Friskis&Svettis Riks uppdrag är att leva våra gemensamma värderingar. Våra värderingar finns med i allt vi gör, i varje möte med medlemmarna, i utbildningarna, på konventen, i varje beslut, i all kommunikation och i träningsupplevelsen.

Friskis&Svettis Riks har också uppdraget att företräda föreningarna i gemensamma frågor. Talesperson för rörelsen är Friskis&Svettis generalsekreterare.

Medlemsföreningarna har gett i uppdrag åt Friskis&Svettis Riks att äga, skydda och utveckla Friskis&Svettis varumärken.

Friskis&Svettis Riks leds av Friskis&Svettis generalsekreterare och i dagsläget arbetar 20 personer på riksorganisationen.

Varje år inbjuds Friskis&Svettis Riks medlemsföreningar till Friskis&Svettis årsstämma, högsta beslutande organ inom Friskis&Svettis.

2014_019