Styrelsen 2018


Från vä:
Monica Allansson, Evelina Graae, Marie H Heidemann, Veronika Norén, Luca Blom och Calle Larsson. Fattas Bengt Johansson.

Valberedningen 2018

Från vä:
Görgen Norén, Istvan Koro, Catarina Player–Koro och Örjan Jonsson.

Styrelsen
Gemensam mailadress: 
styrelsen@mark.friskissvettis.se

Ordförande              Marie H. Heidemann
Vice Ordförande      Luca Blom  
Ekonomi                  Bengt Johansson
Sekreterare             Evelina Graae
Ledamot                  Veronica Norén
Ledamot                  Calle Larsson
Ledamot                  Monica Allansson


Valberedningen
Gemensam mailadress: 
valberedningen@mark.friskissvettis.se

Sammankallande      Görgen Norén
                                  Örjan Johnsson
                                  Catarina Player Koro
                                  Istvan Koro