Styrelsen 2017 (2)

Från vä:
Alan Jaff, Emilia Trpezanovska, Monica Allansson, Marie H Heidemann, 
Evelina Graae, Veronica Norén och Luca Blom

Styrelsen
Gemensam mailadress: 
styrelsen@mark.friskissvettis.se

Ordförande              Marie H. Heidemann
Vice Ordförande      Luca Blom  
Kassör                     Emilia Trpezanovska
Sekreterare             Evelina Graae
Ledamot                  Veronica Norén
Ledamot                  Alan Jaff
Ledamot                  Monica Allansson


Valberedningen
Gemensam mailadress: 
valberedningen@mark.friskissvettis.se

Sammankallande      Görgen Norén
                                  Örjan Johnsson
                                  Catarina Player Koro