Återköp / Frysning av kort

Uppgradering av kort
Vill du uppgradera dig till ett kort som gäller på fler aktiviteter under terminens/årets gång går detta bra. Vi köper då tillbaka ditt kort och det restvärde som vi räknar ut att ditt kort har får du i rabatt på ditt nya kort du köper. Detta innebär att du påbörjar en ny period i och med uppgradering.

Frysning av kort
Kan göras vid följande skäl: sjukdom, skada, graviditet samt vid flytt. Gäller från det datum intyg lämnas till kansliet, så frysning kan inte ske i efterhand. Medlemsavgiften går dock ej att frysa utan enbart träningskortet.

Är du innehavare av årskort (även autogiro) har du möjlighet att under året frysa ditt kort i 1 månad.

Återköp
Vi gör inga återköp. Men du kan överlåta ditt kort till någon annan om du önskar. och då gör vi på samma sätt som vi uppgradering av kort. Du kan aldrig överlåta medlemsavgiften. Vid överlåtelse vill vi att båda parter är här och gärna dagtid då personal finns på plats.

Borttappat kort
Ditt träningskort ska vara med vid varje träningstillfälle. Borttappat kort kan ersättas mot en avgift av 50 kr.

 

2014_003