Alltid Prova-på-vecka när du är ny!

Du som inte har varit medlem under 2018 kan provträna gratis med ett aktivitetskort som varar i 7 dagar. Med det kortet kan du träna allt, så mycket du vill, under 7 dagar.
Du kan även boka in dig på pass. Kortet gäller från dagen du kommer in och tecknar dig och 7 dagar framåt.

Samma kort kan du sedan fylla på med medlemsskap och valfritt träningskort vid provveckans slut eller längre fram. Det bestämmer du själv!

2014_029