Åldersgräns

Jympa Vi har ingen uttalad åldersgräns på jympa dock måste barnet vara med och jympa inte sitta vid sidan om inaktiv.
Redskapsjympa
 (till exempel Station,Skivstång, Cirkelfys) Från det kalenderår du fyller 13 år
Spinning och Indoor Walking Du måste vara minst 150 cm lång.
Gym Från det år du fyller 11 år får du tillsammans med vuxen träna i gymmet efter att ni båda fått en gemensam gyminstruktion. Från det kalenderår du fyller 13 år är kravet att du före första träningstillfälle gått en gyminstruktion samt att du tillsammans med förälder läst och skrivit på vårt gymavtal, förälder skall också vara med när du köper ditt kort första gången.              
Från det år du fyller 15 år är kravet endast att du tillsammans med förälder skrivit på vårt gymavtal.
Knatte 4 – 6 år
Junior 7-12 år

 

018_2009